Członkowie

Dane kontaktowe

 

IDA S.A.
ul. Powstańców Listopadowych 29c/4
35-606 Rzeszów

e-mail: biuro@idainvestments.pl

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

INFORMACJE O FIRMIE:

Firma IDA działa od 2013 r. skupiając się przede wszystkim na działaniach w obszarze inwestycji w nowoczesne, innowacyjne technologie, w tym technologie spożywcze, nautyczne czy lotnicze. Firma stawia na inwestycje w innowacje i to traktuje jako niezbędny warunek utrzymania swojej konkurencyjności.

Działalność

  • pozyskiwanie innowacji, zarządzanie innowacjami, rozpowszechnianie innowacji, w tym także poprzez ich komercjalizację
  • wejścia kapitałowe w start-upy i spółki z potencjałem rynkowym
  • realizacja projektów z branży technologicznej
  • działalność naukowa i techniczna, w tym działania badawczo-rozwojowe nad nowymi rozwiązaniami w biznesie oraz nowoczesnych technologiach
  • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi bądź dzierżawionymi
  • działalność w zakresie informatyki, komunikacji i nowoczesnych technologii
  • usługi w zakresie marketingu, public relations, komunikacji, hostingu, budowy stron i portali internetowych